Trình tải xuống video TikTok

Tải xuống video TikTok không có hình mờ và lưu video TikTok thành mp4, mp3 với chất lượng cao.

Làm thế nào để tải xuống TikTok Video?

Chỉ cần ba bước đơn giản để tải video TikTok xuống, Làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Sao chép URL của Video TikTok

Phát video TikTpk, Nhấn vào" Chia sẻ "rồi nhấn Sao chép liên kết

2. Dán Liên kết

Dán liên kết video TikTok đã sao chép vào trường văn bản ở trên và nhấp vào" Tải xuống ".

3. Tải xuống Video

Bạn sẽ thấy bản xem trước video, chọn định dạng để bắt đầu quá trình tải xuống.

Làm cách nào để tải video Tik Tok mà không có hình mờ?

Nếu bạn muốn có video TikTok không có watermark, điều này không khó. Sao chép liên kết video TikTok mà không cần bất kỳ cài đặt nào, chỉ cần bắt đầu làm theo các bước ở trên và nhấp vào nút tải xuống. Hãy đảm bảo liên kết video TikTok bạn đã sao chép trông giống như sau:
https: // www .tiktok.com / @ thekingofweird / video / 6865010588108508422
hoặc
https://m.tiktok.com/v/6659547527571836166.html

Các video TikTok được lưu ở đâu sau khi tải xuống?

Video TikTok không có watermark mà bạn đã tải xuống sẽ được lưu trữ trong thư mục tải xuống mặc định của trình duyệt hiện tại của bạn. Nếu trình duyệt của bạn đã thay đổi thư mục đích tải xuống, bạn có thể tìm video TikTok mp4 đã tải xuống trong thư mục đích đã đặt.